My Forum

Post a new topic  Topics Replies Last post

Hoạt động của GEW tại Việt Nam năm 2008

by tropical2512 on 02 Sep 2009 04:29:21

0 by tropical2512
on 02 Sep 2009 04:29:21 

Featured video

 
Xem đoạn phim trên để hiểu về chương trình kích hoạt tinh thần doanh nhân tại Mexico, UK, Romania, Mỹ, Malaysia và nhiều quốc gia khác. Chúng tôi hy vọng thực hiện  Global Entrepreneurship Week 2009 lớn mạnh hơn và chúng tôi rất cần sự tham gia của bạn
 
Watch this video to see highlights from Global Entreprepreneurship Week in Mexico, UK, Romania, USA, Malaysia and many more countries.  We're hoping to make Global Entrepreneurship Week 2009 even bigger and better, but we need your help to do it! 

 

Host information

Idocean ltd.,co.

493 Su van hanh, Ward 12, Dist 10, Ho chi minh city, Vietnam

Contact person : Ms Linh - Campaign ordinator

trinhtuyetlinh@gmail.com

 

 

 


 
 

Notepad

we are looking for a company which is interested in become a "license sponsor" for GEW Vietnam.

 

My files

 
Loading …
  • Server: web1.webjam.com
  • Total queries:
  • Serialization time: 815ms
  • Execution time: 836ms
  • XSLT time: $$$XSLT$$$ms